Cấn Thị Dịu
Universe
Mã nhân viên: DC13011
 Tp. Hồ Chí Minh
Mã QR xác thực Agent
Liên hệ
Điện thoại liên hệ
Liên hệ qua Email
Thông tin chung
Cấn Thị Dịu tham gia hệ thống ERA Vietnam từ ngày 30/07/2018 với vai trò là Agent thuộc division Universe, đạt cấp bậc ASC và được quản lý trực tiếp bởi Vũ Thị Thu Trang
Thông tin giao dịch
Ghi nhận 9 giao dịch The Canary Heights thành công
Đánh giá của khách hàng
Dự án
Nhà riêng lẻ
Tìm Agent
About
Thêm