Nguyễn Quang Long
Universe
Mã nhân viên: LN67601
 Tp. Hồ Chí Minh
Mã QR xác thực Agent
Liên hệ
Điện thoại liên hệ
Liên hệ qua Email
Thông tin chung
Nguyễn Quang Long tham gia hệ thống ERA Vietnam từ ngày 11/03/2019 với vai trò là Agent thuộc division Universe, đạt cấp bậc ADD và được quản lý trực tiếp bởi Cấn Thị Dịu
Thông tin giao dịch
Ghi nhận 14 giao dịch The Canary Heights thành công
Ghi nhận 2 giao dịch Cam Ranh Bay thành công
Ghi nhận giao dịch Vinhomes Grand Park thành công
Đánh giá của khách hàng
Dự án
Nhà riêng lẻ
Tìm Agent
About
Thêm