CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
ERA Franchise Systems LLC và các công ty liên kết và công ty con của chúng tôi (gọi chung là “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”) cam kết tính bảo mật và minh bạch trong thông tin của chúng tôi. Trong Chính sách bảo mật này (gọi tắt là “Chính sách”), chúng tôi đề cập đến cách thức chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, công khai và xử lý thông tin cá nhân liên quan đến các trang web của chúng tôi (mỗi, một “Trang web”) và các ứng dụng di động (mỗi một “Ứng dụng”) hiển thị hoặc liên kết đến Chính sách này và các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ khác của chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ”). Cập nhật lần cuối: Ngày 19 tháng 12 năm 2019.
Tổng quan về cách thức chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
Thông tin thực tế mà chúng tôi thu thập và việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân đó khác nhau tùy thuộc vào bản chất của mối quan hệ và tương tác của chúng tôi với một cá nhân, bảng dưới đây cung cấp tổng quan về các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và mục đích mà chúng tôi sử dụng thông tin. Khi luật pháp yêu cầu, chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn để thu thập một số loại thông tin cá nhân. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem bảng trong Phần 15 bên dưới.
Các danh mục thông tin các nhân mà chúng tôi thu thập
Cách thức sử dụng thông tin cá nhân
Họ tên, thông tin liên lạc và các thông tin định danh khác: như tên, thông tin liên lạc, địa chỉ IP, mã số định danh online, số chứng minh nhân dân và các mã số định danh khác của Chính phủ.
Hồ sơ khách hàng: hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử chứa thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn, tên, chữ ký, ảnh, thông tin liên hệ, lịch sử học tập và làm việc, số chứng minh nhân dân và các định danh khác của chính phủ, số hợp đồng bảo hiểm, thông tin tài chính hoặc thanh toán, thông tin y tế, hoặc thông tin bảo hiểm y tế.
Các thông tin được bảo mật: đặc tính của các thông tin được bảo mật theo luật pháp hiện hành, ví dụ như chủng tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật, tình trạng công dân và thông tin di truyền.
Thông tin Thương mại: bao gồm hồ sơ về bất động sản, sản phẩm hoặc dịch vụ được mua, sở hữu hoặc được cân nhắc, hoặc lịch sử hoặc dự định mua bán hoặc sử dụng.
Dữ liệu sử dụng: internet hoặc hoạt động thông tin điện tử khác bao gồm nhưng không giới hạn lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và thông tin liên quan đến sự tương tác của một cá nhân với Dịch vụ hoặc quảng cáo của chúng tôi.
Dữ liệu định vị: thông tin vị trí chính xác về một cá nhân hoặc thiết bị cụ thể.
 • Cung cấp sự hỗ trợ và dịch vụ
 • Phân tích và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi
 • Cá nhân hoá nội dung và kinh nghiệm
 • Mục đích quảng cáo, tiếp thị và khuyến mại
 • Bảo mật thông tin doanh nghiệp của chúng tôi
 • Bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi
 • Kiểm toán, báo cáo, quản trị công ty và hoạt động nội bộ
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý
Dữ liệu âm thanh, video và dữ liệu điện tử khác: như cảnh quay video, ảnh chụp, ghi âm cuộc gọi và thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh hoặc thông tin tương tự khác.
Lịch sử công việc: thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm.
Thông tin về giáo dục: thông tin và hồ sơ học tập.
Hồ sơ và kết luận: những suy luận rút ra từ bất kỳ thông tin nào ở trên được sử dụng để tạo hồ sơ phản ánh sở thích, hành vi hoặc các đặc điểm khác của một cá nhân.
Quyền cá nhân. Vui lòng xem Quyền và Lựa chọn của bạn trong Phần 10 dưới đây để biết mô tả về các lựa chọn mà chúng tôi cung cấp và các quyền liên quan đến thông tin cá nhân của mình.
1. THÔNG BÁO BẢO MẬT
Thông báo bảo mật này áp dụng cho việc thu thập, sử dụng, công khai và xử lý thông tin cá nhân khác của chúng tôi liên quan đến:
 • việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hiển thị hoặc liên kết đến Chính sách này;
 • việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hiển thị hoặc liên kết đến Chính sách này;
 • các cá nhân khác sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, có thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được liên quan đến Dịch vụ hoặc những người tương tác hoặc liên lạc với chúng tôi liên quan đến Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
Việc thu thập, sử dụng, công khai và xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi về các cá nhân sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp. Thông báo bảo mật này nhằm mô tả các phương pháp bảo mật và bảo vệ dữ liệu chung của chúng tôi. Trong một số trường hợp, các thông báo khác hoặc bổ sung về phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu của chúng tôi có thể được cung cấp và áp dụng cho việc xử lý thông tin cá nhân nhất định của chúng tôi.
Thông tin cá nhân.
Trong thông báo bảo mật này, việc chúng tôi sử dụng thuật ngữ “thông tin cá nhân” cũng bao gồm các thuật ngữ tương tự khác theo luật bảo mật hiện hành — như “dữ liệu cá nhân” và “thông tin nhận dạng cá nhân”. Nói chung, thông tin cá nhân bao gồm bất kỳ thông tin nào xác định, liên quan đến, mô tả hoặc có khả năng liên kế hoặc liên kết với một cá nhân cụ thể.
Không nằm trong thông báo này.
Thông báo bảo mật này không áp dụng cho những ứng viên đăng ký việc làm với chúng tôi, hoặc cho nhân viên và những người không phải là nhân viên của chúng tôi.
2. CÁCH THỨC CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN
Nói chung, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn trên cơ sở tự nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối cung cấp một số thông tin cá nhân được đánh dấu là bắt buộc, bạn có thể không truy cập được vào những Dịch vụ nhất định hoặc chúng tôi không thể trả lời đầy đủ câu hỏi của bạn.
Nguồn thông tin cá nhân chúng tôi thu thập.
Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý sẽ khác nhau tùy vào từng trường hợp. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ các cá nhân, tự động liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ và trong một số trường hợp, từ các bên thứ ba (như mạng xã hội, nhà cung cấp nền tảng, bộ xử lý thanh toán, nhà cung cấp dữ liệu và nhà điều hành một số dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng). Ví dụ: một số cách chúng tôi thu thập thông tin như sau:
Chúng tôi thu thập thông tin trực tiếp
Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, ví dụ như
 • khi bạn tạo một tài khoản, cung cấp thông tin liên hệ và gửi thông tin cá nhân khác cho chúng tôi;
 • khi bạn hoàn thành hoặc gửi biểu mẫu thông qua Dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như biểu mẫu "Liên hệ với chúng tôi" hoặc "Thông tin khác";
 • khi bạn tham gia vào các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi, gửi đơn đặt hàng hoặc yêu cầu, hoặc đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, hoặc liên hệ với chúng tôi;
thông tin bạn gửi hoặc cung cấp, như những tìm kiếm và ưu đãi về bất động sản, cho dù bạn có kế hoạch mua hoặc bán bất động sản, tiêu chí tìm kiếm nhà, thông tin về tài chính để mua bất động sản và thông tin khác liên quan đến việc mua hoặc bán bất động sản.
Chúng tôi thu thập thông tin từ các bên thứ ba.
Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn và tài sản của bạn từ các nguồn của bên thứ ba, ví dụ như cơ sở dữ liệu công khai, đối tác tiếp thị chung, nền tảng truyền thông mạng xã hội (bao gồm từ những người mà bạn là bạn bè hoặc có mối quan hệ khác), từ các nhà môi giới và đại lý độc lập của Realogy Holdings Corp và từ các bên thứ ba khác. Ví dụ, không giới hạn:
Truyền thông mạng xã hội.
Nếu bạn chọn liên kết, tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản Dịch vụ của mình bằng một dịch vụ truyền thông mạng xã hội (ví dụ: Twitter, Facebook, Instagram, v.v.) hoặc nếu bạn tham gia với một ứng dụng hoặc trang web riêng biệt có kết nối với Dịch vụ, chúng tôi có thể nhận thông tin cá nhân về bạn hoặc các kết nối của bạn từ dịch vụ đó. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể kiểm soát thông tin cá nhân nào bạn chia sẻ với chúng tôi thông qua cài đặt bảo mật có sẵn trên các dịch vụ truyền thông mạng xã hội của bên thứ ba đó.
Các chuyên gia bất động sản.
Thông tin có thể bao gồm, tên và địa chỉ email của bạn, mà bạn có thể đã cung cấp cho một chuyên gia bất động sản độc lập mà bạn có mối quan hệ từ trước. Chuyên gia có thể thu thập thông tin cá nhân đó từ bạn với mục đích duy nhất là thay mặt bạn điền trước tài khoản Dịch vụ và với sự đồng ý của bạn. Bạn có thể chọn không hoàn tất việc tạo tài khoản và có thể chọn không nhận một số thông tin liên lạc trong tương lai từ chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn trong thông báo tạo tài khoản hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email trong Chính sách này.
Hồ sơ tài sản.
Chúng tôi có thể thu thập thông tin về các cá nhân và tài sản bất động sản thông qua cơ sở dữ liệu công cộng, như quyền sở hữu tài sản và hồ sơ thuế do các cơ quan tiểu bang, địa phương và quận quản lý.
3. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Một số luật nhất định, bao gồm Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (“GDPR”), yêu cầu chúng tôi thông báo cho các cá nhân về cơ sở pháp lý để chúng tôi sử dụng và xử lý thông tin cá nhân khác. Căn cứ vào GDPR (và các luật khác liên quan), chúng tôi xử lý thông tin cá nhân theo các cơ sở pháp lý sau:
 • Thực hiện hợp đồng:
khi cần thiết để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi với bạn.
 • Tuân thủ pháp luật:
để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và /hoặc phản bác các khiếu nại pháp lý, bao gồm các khiếu nại trong lĩnh vực luật lao động và việc làm, an sinh xã hội và bảo vệ dữ liệu, thuế và luật của công ty.
 • Lợi ích hợp pháp của chúng tôi:
thực hiện các lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi bao gồm:
 • Thực hiện hợp đồng với bên nhận quyền và các bên khác
 • Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ toàn cầu (ví dụ: CNTT) cho các hoạt động kinh doanh của chúng tôi
 • Quản lý quan hệ khách hàng và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm tiếp thị và phân tích
 • Phòng chống gian lận, bao gồm cả việc sử dụng sai hệ thống CNTT của công ty hoặc rửa tiền
 • Bảo mật vật lý, CNTT và chu vi mạng
 • Điều tra nội bộ
 • Sáp nhập, mua lại và tổ chức lại và các giao dịch kinh doanh khác
 • Với sự đồng ý của bạn:
khi bạn đồng ý (GDPR (nơi áp dụng)) và các luật hiện hành khác cho bạn quyền rút lại sự đồng ý của mình, bạn có thể thực hiện việc này bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết ở cuối thông báo bảo mật này. Trong một số quyền pháp lý, việc bạn sử dụng Dịch vụ có thể được coi là sự đồng ý ngầm đối với việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân như được nêu trong thông báo bảo mật này.
Ngoài ra, chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để bảo vệ lợi ích quan trọng của bất kỳ cá nhân nào.
4. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN
Các mục đích mà chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân sẽ khác nhau tùy theo từng trường hợp, nhưng nói chung, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích được nêu dưới đây. Khi GDPR hoặc các luật có liên quan khác được áp dụng, chúng tôi đã đưa ra các cơ sở pháp lý để xử lý như vậy trong ngoặc đơn (xem ở trên để giải thích thêm về các cơ sở pháp lý của chúng tôi).
 • Cung cấp sự hỗ trợ và dịch vụ:
ví dụ, bao gồm gửi hoặc tạo điều kiện liên lạc giữa bạn, các chuyên gia bất động sản độc lập và các công ty liên kết của họ, và những người dùng Dịch vụ khác, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu (và gửi thông tin liên quan), thực hiện các Dịch vụ của chúng tôi; để trao đổi với bạn về quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi; để trả lời các câu hỏi của bạn; để xử lý sự cố, thực hiện các yêu cầu của bạn và cung cấp sự hỗ trợ về kỹ thuật; và cho các mục đích hỗ trợ và dịch vụ khách hàng khác. (Cơ sở pháp lý: thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi với bạn; và lợi ích hợp pháp của chúng tôi)
 • Phân tích và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi:
Bao gồm việc hiểu rõ hơn về cách người dùng truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, để đánh giá và cải thiện Dịch vụ và hoạt động kinh doanh của chúng tôi cũng như phát triển các tính năng và dịch vụ mới; để thực hiện các cuộc khảo sát và đánh giá khác, ví dụ như khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng; và cho các mục đích nghiên cứu và phân tích khác. (Cơ sở pháp lý: lợi ích hợp pháp của chúng tôi)
 • Cá nhân hóa nội dung và trải nghiệm:
bao gồm việc cung cấp hoặc giới thiệu các tính năng, nội dung, kết nối xã hội và giới thiệu; điều chỉnh nội dung chúng tôi gửi hoặc hiển thị trên Dịch vụ của chúng tôi; để cung cấp tùy chỉnh vị trí, trợ giúp và hướng dẫn được cá nhân hóa; và để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. (Cơ sở pháp lý: lợi ích hợp pháp của chúng tôi và /hoặc với sự đồng ý của bạn)
 • Mục đích quảng cáo, tiếp thị và khuyến mại:
bao gồm việc thu hút sự chú ý bạn tới các quảng cáo phù hợp hơn và để đánh giá, đo lường và cải thiện hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi; để gửi cho bạn bản tin, phiếu mua hàng hoặc thông tin khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm; để liên hệ với bạn về Dịch vụ của chúng tôi hoặc thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm; và quản lý các chương trình khuyến mãi và cuộc thi. (Cơ sở pháp lý: lợi ích hợp pháp của chúng tôi và /hoặc với sự đồng ý của bạn)
 • Bảo mật và bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi:
bao gồm việc bảo vệ và bảo mật các hoạt động kinh doanh, tài sản, Dịch vụ, hệ thống mạng và tài nguyên thông tin và công nghệ của chúng tôi; để điều tra, ngăn chặn, phát hiện và thực hiện hành động liên quan đến gian lận, truy cập trái phép, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với quyền hoặc sự an toàn của bất kỳ người nào hoặc bên thứ ba, hoặc các hoạt động trái phép hoặc hành vi sai trái khác. (Cơ sở pháp lý: lợi ích hợp pháp của chúng tôi và /hoặc tuân thủ pháp luật)
 • Bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi:
bao gồm việc quản lý và phản hồi các tranh chấp và khiếu nại pháp lý thực tế và tiềm ẩn, và để thiết lập hoặc bảo vệ các quyền hoặc lợi ích của chúng tôi, bao gồm trong kiện tụng thực tế hoặc dự kiến với bên thứ ba. (Cơ sở pháp lý: lợi ích hợp pháp của chúng tôi và hoặc tuân thủ pháp luật)
 • Kiểm toán, báo cáo, quản trị công ty và hoạt động nội bộ:
bao gồm các liên quan đến kiểm toán tài chính, thuế và kế toán; kiểm toán và đánh giá hoạt động kinh doanh, bảo mật, kiểm soát bảo mật và tài chính, rủi ro và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi; các hoạt động kinh doanh chung, kế toán, lưu trữ hồ sơ và pháp lý của chúng tôi; và liên quan đến bất kỳ hoạt động sáp nhập, mua lại, bán hoặc chuyển nhượng tài sản thực tế hoặc dự kiến, cấp vốn, phá sản hoặc tái cơ cấu toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi. (Cơ sở pháp lý: lợi ích hợp pháp của chúng tôi và /hoặc tuân thủ pháp luật)
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý:
bao gồm việc tuân thủ luật pháp, các nghĩa vụ pháp lý và quy trình pháp lý của chúng tôi, các trát, trát đòi hầu tòa, lệnh tòa và các yêu cầu quản lý hoặc thực thi pháp luật. (Cơ sở pháp lý: lợi ích hợp pháp của chúng tôi và /hoặc tuân thủ pháp luật)
Thông tin tổng hợp và không xác định.
Chúng tôi có thể không nhận diện thông tin cá nhân và tạo các báo cáo và tập hợp dữ liệu ẩn danh và tổng hợp để đánh giá, cải thiện và phát triển hoạt động kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ của mình, chuẩn bị các báo cáo đối chuẩn về ngành của chúng tôi và cho các mục đích nghiên cứu, tiếp thị và phân tích khác.
5. CÔNG KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN
Chúng tôi có thể công khai thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn như được quy định bên dưới hoặc theo cách khác được mô tả tại thời điểm thu thập hoặc chia sẻ.
Các nhà cung cấp dịch vụ:
Chúng tôi có thể công khai thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba sử dụng thông tin này để thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, kiểm toán viên, cố vấn, tư vấn viên và các nhà cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.
 • Các công ty con và chi nhánh:
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty liên kết của chúng tôi (tức là các công ty thuộc quyền sở hữu, kiểm soát hoặc quản lý chung với chúng tôi) - việc sử dụng sẽ tuân theo thông báo bảo mật này.
 • Các bên thứ ba.
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, hỗ trợ các yêu cầu của bạn hoặc với công nhận và đồng ý của bạn, bao gồm:
 • các chuyên gia bất động sản độc lập và chủ sở hữu và nhà điều hành của các công ty môi giới bất động sản để cho phép họ cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu thông qua Dịch vụ.
 • các bên thứ ba cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn yêu cầu thông qua quan hệ đối tác hoặc khuyến mại do bên thứ ba hoặc chúng tôi thực hiện.
 • công khai nếu bạn gửi đến một phần công khai của Dịch vụ, như nhận xét, bài đăng trên mạng xã hội hoặc các tính năng khác mà cộng đồng hoặc người dùng đã đăng ký của Dịch vụ có thể xem được.
 • các bên thứ ba mà bạn chọn để cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin, ví dụ như các ứng dụng hoặc trang web khác tích hợp với Dịch vụ hoặc những ứng dụng có Dịch vụ mà chúng tôi tích hợp.
 • các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để cung cấp cho bạn nhiều nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa hơn, đồng thời theo dõi hiệu quả của các chiến dịch
 • Chuyển giao kinh doanh:
Chúng tôi có thể công khai hoặc chuyển giao thông tin cá nhân như một phần của bất kỳ hoạt động sáp nhập, bán và chuyển nhượng thực tế hoặc dự kiến nào về tài sản của chúng tôi, mua lại, cấp vốn hoặc tái cơ cấu toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi, phá sản hoặc các sự việc tương tự, bao gồm liên quan đến việc thẩm định được tiến hành nếu được pháp luật cho phép.
 • Yêu cầu về mặt pháp lý:
Chúng tôi có thể công khai thông tin cá nhân nếu chúng tôi được pháp luật yêu cầu (ví dụ: cho cơ quan thực thi pháp luật, tòa án hoặc những cơ quan luật pháp khác, ví dụ: theo trát đòi hầu tòa hoặc lệnh tòa).
 • Bảo vệ quyền lợi của chúng tôi:
Chúng tôi có thể công khai thông tin cá nhân khi chúng tôi cần phản hồi các khiếu nại được tuyên bố chống lại chúng tôi hoặc tuân thủ quy trình pháp lý (ví dụ: các trát đòi hầu tòa hoặc trát), thực thi hoặc quản lý các thỏa thuận và điều khoản của chúng tôi, để ngăn chặn gian lận, đánh giá rủi ro, điều tra và bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi hoặc các bên có liên quan.
Dữ liệu được ẩn danh và tổng hợp.
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc chưa được xác định với các bên thứ ba để nghiên cứu, tiếp thị, quảng cáo, phân tích và các mục đích khác.
Cookie, Theo dõi và Phân tích
Dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba, thẻ pixel, plugin và các công cụ khác để thu thập thông tin thiết bị, việc sử dụng và duyệt web khi người dùng truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi có thể ghi lại địa chỉ IP của bạn (và thông tin vị trí được liên kết) và các thông tin khác như loại trình duyệt internet, địa chỉ Điều khiển truy nhập môi trường (MAC), loại máy tính (Windows hoặc Macintosh) , độ phân giải màn hình, tên và phiên bản hệ điều hành, nhà sản xuất thiết bị và kiểu máy, ngôn ngữ cũng như các trang bạn xem và liên kết bạn chọn trên Dịch vụ, cũng như dấu ngày và giờ liên quan đến hoạt động của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sử dụng thông tin cho mục đích bảo mật, để hỗ trợ điều hướng, cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng Dịch vụ, để cải thiện và đo lường các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi và thu hút người dùng hơn tới quảng cáo có liên quan cả trên Dịch vụ của chúng tôi và trên các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thống kê về việc sử dụng Dịch vụ để liên tục cải tiến thiết kế và chức năng của chúng, hiểu cách chúng được sử dụng và hỗ trợ chúng tôi giải quyết các câu hỏi liên quan đến chúng.
Cookie
Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà một trang web chuyển vào ổ cứng của bạn để lưu trữ và đôi khi thu thập thông tin về việc sử dụng các trang web của bạn, như thời gian dành cho các trang web, các trang đã truy cập, tùy chọn ngôn ngữ và dữ liệu lưu lượng truy cập ẩn danh khác. Bạn có thể kiểm soát cách sử dụng cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình. Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt. Tuy nhiên, nếu bạn chọn cài đặt như vậy, điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để nó từ chối cookie, hệ thống của chúng tôi sẽ cấp cookie khi bạn truy cập hoặc đăng nhập vào Dịch vụ của chúng tôi
Các cookie thiết yếu là rất cần thiết, vì chúng cho phép bạn di chuyển xung quanh Dịch vụ và sử dụng các tính năng của nó. Ví dụ: nếu không có những cookie này, chúng tôi không thể xác thực thông tin đăng nhập của bạn hoặc nhớ rằng bạn đã đăng nhập khi bạn di chuyển qua Dịch vụ.
Cookie chức năng cho phép chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện (như khu vực bạn đang ở) và điều chỉnh Dịch vụ để cung cấp các tính năng và nội dung nâng cao cho bạn. Ví dụ, chúng có thể được sử dụng để ghi nhớ chi tiết đăng nhập của bạn hoặc ghi nhớ biệt hiệu của bạn khi bạn đăng nhập lần sau. Chúng cũng có thể được sử dụng để cung cấp các dịch vụ bạn đã yêu cầu, ví dụ như để lại nhận xét về Dịch vụ.
Cookie phân tích & hiệu suất thu thập thông tin về cách Dịch vụ được sử dụng, ví dụ như trang nào người dùng truy cập thường xuyên nhất và bất kỳ thông báo lỗi nào được hiển thị trên các trang nhất định. Thông tin được thu thập bằng cách sử dụng các cookie này để giám sát hoạt động trên Dịch vụ và hiểu cách nó đang được sử dụng.
Nếu bạn đã tắt một hoặc nhiều cookie, chúng tôi vẫn có thể sử dụng thông tin thu thập được từ cookie trước khi tùy chọn vô hiệu của bạn được thiết lập. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng cookie bị vô hiệu hóa để thu thập thêm bất kỳ thông tin nào.
Để tìm hiểu thêm về cookie, bao gồm cách xem những cookie nào đã được thiết lập và cách quản lý và xóa chúng,
Thẻ pixel và các công nghệ tương tự khác.
Thẻ pixel (còn được gọi là đèn hiệu web và ảnh GIF) có thể được sử dụng liên quan đến một số Trang web, cùng với những thứ khác, theo dõi hành động của người dùng Trang web (bao gồm cả người nhận email), đo lường sự thành công của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi và tổng hợp số liệu thống kê về việc sử dụng các trang web và tỷ lệ phản hồi. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ cũng có thể sử dụng thẻ pixel trong email HTML cho khách hàng của mình, để giúp chúng tôi theo dõi tỷ lệ phản hồi email, xác định khi nào email của chúng tôi được xem, theo dõi liệu email của chúng tôi có được chuyển tiếp hay không và tiến hành phân tích.
Các tệp tin sổ ghi
Hầu hết các trình duyệt thu thập một số thông tin nhất định, ví dụ như địa chỉ IP, loại thiết bị, độ phân giải màn hình, phiên bản hệ điều hành, loại và phiên bản trình duyệt internet của bạn. Thông tin này được thu thập tự động và lưu trữ trong các tệp tin sổ ghi.
Các công cụ phân tích của bên thứ ba.
Trang web của chúng tôi sử dụng các thiết bị và ứng dụng tự động do bên thứ ba thực hiện, ví dụ như Google Analytics, sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để thu thập và phân tích thông tin về việc sử dụng Trang web cũng như báo cáo về các hoạt động và xu hướng. Dịch vụ này cũng có thể thu thập thông tin về việc sử dụng các trang web, ứng dụng và tài nguyên trực tuyến khác. Bạn có thể tìm hiểu về các phương pháp của Google bằng cách truy cập www.google.com/policies/privacy/partners/ và bạn có thể chọn không tham gia bằng cách tải xuống tiện ích bổ sung cho trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics, có sẵn tại công cụ https:google.com/dlpage/gaoptout.
Các tín hiệu Không theo dõi.
Xin lưu ý rằng Trang web của chúng tôi không nhận ra hoặc phản hồi bất kỳ tín hiệu nào mà trình duyệt của bạn có thể truyền qua cái gọi là tính năng 'Không theo dõi'. Nếu bạn muốn tắt cookie trên Trang web của chúng tôi, bạn không nên dựa vào bất kỳ tính năng 'Không theo dõi' nào mà trình duyệt của bạn có thể có. Để biết thêm thông tin về các tín hiệu không theo dõi, vui lòng nhấp vào đây.
Quảng cáo dựa trên sở thích
Trên một số Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể làm việc với mạng quảng cáo của bên thứ ba, công ty phân tích, dịch vụ đo lường và những bên khác (“công ty quảng cáo bên thứ ba”) để hiển thị quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi và quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các trang web của bên thứ ba, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến. Chúng tôi và các công ty quảng cáo bên thứ ba này có thể sử dụng cookie, thẻ pixel và các công cụ khác để thu thập thông tin trên Trang web của chúng tôi (và trên các trang web và dịch vụ của bên thứ ba), ví dụ như lịch sử duyệt web, địa chỉ IP, ID thiết bị, cookie và ID quảng cáo, và các thông tin nhận diện khác, thông tin vị trí chung và với sự đồng ý của bạn, thông tin định vị trên thiết bị của bạn; chúng tôi và các công ty quảng cáo bên thứ ba này sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn các quảng cáo và nội dung phù hợp hơn và để đánh giá sự thành công của các quảng cáo và nội dung đó. Bạn có thể quản lý cách các tùy chọn của mình liên quan đến cookie của công ty quảng cáo bên thứ ba do Dịch vụ này thiết lập bằng cách đọc thảo luận về cookie ở trên.
Vui lòng xem thảo luận về cookie ở trên để biết thông tin về các bên thứ ba mà chúng tôi có thể hợp tác để hiển thị quảng cáo được nhắm đến trên các trang web của bên thứ ba và để đo lường sự thành công của chiến dịch và tiếp thị của chúng tôi.
6. ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI VÀ ĐIỆN TOÁN CỦA BÊN THỨ BA
Dịch vụ có thể tích hợp với các tính năng chia sẻ xã hội và các công cụ liên quan khác cho phép bạn đăng nhập vào Dịch vụ hoặc chia sẻ các hành động bạn thực hiện trên Dịch vụ. Việc bạn sử dụng các tính năng như vậy cho phép chia sẻ thông tin với bạn bè hoặc cộng đồng, tùy thuộc vào cài đặt bạn thiết lập với dịch vụ chia sẻ xã hội. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của các dịch vụ chia sẻ xã hội đó để biết thêm thông tin về cách họ xử lý dữ liệu bạn cung cấp hoặc chia sẻ thông qua chúng. Chúng tôi không nhận hoặc lưu trữ mật khẩu cho các tài khoản mạng xã hội bên thứ ba của bạn trong trường hợp này.
7. VIỆC CHUYỂN GIAO QUỐC TẾ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Dịch vụ được lưu trữ trên các máy chủ. Vui lòng lưu ý rằng một số quốc gia có thể không cung cấp mức độ bảo mật dữ liệu tương tự như nơi cư trú của bạn. Ví dụ: nếu bạn sống ở Khu vực kinh tế Châu Âu hoặc Thụy Sĩ (gọi chung là “EEA”), thông tin cá nhân của bạn sẽ được chuyển đến Hoa Kỳ và có thể đến các khu vực pháp lý khác (ví dụ: đến vị trí của bất động sản mà bạn yêu cầu), có thể không cung cấp cùng mức độ bảo mật theo luật bảo mật dữ liệu như địa phương của bạn. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi dựa vào các biện pháp bảo vệ chuyển giao thông tin cá nhân phù hợp. Bạn có thể có quyền yêu cầu một bản sao hoặc thông tin về các biện pháp bảo vệ đó bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết bên dưới.
8. BẢO MẬT
Chúng tôi sử dụng các biện pháp kiểm soát kỹ thuật, quản trị và vật lý để giúp bảo vệ Thông tin cá nhân khỏi bị truy cập, sử dụng và công khai trái phép. Mặc dù vậy, bất chấp những nỗ lực hợp lý của chúng tôi, không có biện pháp an ninh nào là hoàn hảo hoặc không thể phá vỡ. Trong trường hợp bảo mật tài khoản của bạn bị xâm phạm, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi theo Mục 14 bên dưới (“Liên hệ với chúng tôi”).
9. CHO THUÊ DỮ LIỆU
Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong thông báo bảo mật này trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một thời gian lưu giữ lâu hơn. Chúng tôi có thể lưu giữ thông tin cá nhân lâu hơn nếu được yêu cầu bởi nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi, nghĩa vụ bồi thường nghề nghiệp hoặc khi chúng tôi cần thiết lập hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của những bên khác. Đối với dữ liệu và tệp mà chúng tôi xử lý với tư cách là bên xử lý, chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân này theo hướng dẫn của khách hàng.
10. QUYỀN VÀ LỰA CHỌN CỦA BẠN
Tiếp thị.
Bạn có thể từ chối nhận các thông tin liên quan đến tiếp thị từ chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi hoặc bằng cách sử dụng cơ chế hủy đăng ký có trong mỗi email. Chúng tôi sẽ thực hiện (các) yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt. Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn không nhận các email liên quan đến tiếp thị từ chúng tôi, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các thông báo quản trị quan trọng mà bạn không thể chọn không nhận.
Cookie và các công nghệ tương tự.
Vui lòng xem lại cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị của bạn cho một số cookie nhất định và xem ở trên để thực hiện một số lựa chọn liên quan đến cookie.
Truy cập, sửa đổi và xóa.
Theo luật bảo mật hiện hành, bạn có thể có quyền yêu cầu xem xét, sửa đổi, xóa hoặc thực hiện các quyền của bạn đối với thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu trữ và tuân theo các giới hạn và yêu cầu pháp lý nhất định. Nếu bạn tuân theo luật bảo mật như vậy, bạn có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi liên quan đến thông tin cá nhân của bạn:
 • Bằng cách liên hệ với chúng tôi theo số 1800 6701
Chúng tôi tuân theo luật hiện hành để thực hiện các bước nhằm giữ cho thông tin cá nhân của bạn chính xác, đầy đủ và được cập nhật. Trong yêu cầu của bạn được điều chỉnh bởi luật bảo mật hiện hành, vui lòng nêu rõ thông tin cá nhân bạn muốn thay đổi, bạn có muốn xoá thông tin cá nhân của mình khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi hay không hay những giới hạn về việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ có thể thực hiện các yêu cầu (a) khi luật hiện hành yêu cầu và (b) đối với thông tin cá nhân được liên kết với địa chỉ email cụ thể mà bạn sử dụng để gửi yêu cầu cho chúng tôi và chúng tôi có thể cần xác minh danh tính của bạn trước khi thực hiện yêu cầu. Chúng tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt.
Huỷ kích hoạt.
Bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email ở cuối trang này. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể truy cập nhiều dịch vụ để hủy kích hoạt tài khoản của mình. Xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn yêu cầu hủy kích hoạt tài khoản của mình, có thể mất một khoảng thời gian để thực hiện yêu cầu này.
Đáp ứng yêu cầu.
Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cần giữ lại một số thông tin nhất định cho mục đích lưu trữ hồ sơ và /hoặc để hoàn thành bất kỳ giao dịch nào mà bạn đã bắt đầu trước khi yêu cầu thay đổi hoặc xóa. Cũng có thể có thông tin còn lại sẽ vẫn còn trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và các bản ghi khác, sẽ không bị xóa. Chúng tôi có thể không giải quyết đầy đủ yêu cầu của bạn, ví dụ như nếu điều đó sẽ ảnh hưởng đến nghĩa vụ bảo mật mà chúng tôi cần thực hiện đối với người khác hoặc nếu chúng tôi được quyền hợp pháp giải quyết yêu cầu theo một cách khác.
Thông tin bổ sung cho các khu vực pháp lý nhất định.
Chúng tôi cam kết tôn trọng quyền bảo mật của các cá nhân theo tất cả các luật về bảo mật áp dụng cho chúng tôi. Một số luật bảo mật yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cụ thể về các quyền cá nhân cho người sử dụng hiện hành, mà chúng tôi đã nêu ở cuối thông báo về bảo mật này:
 • California:
nếu bạn là công dân California, bạn có một số quyền, theo luật bảo mật của California, về thông tin cá nhân của bạn như được nêu trong Phần 15 dưới đây.
 • EU / EEA
nếu bạn ở Liên minh Châu Âu / Khu vực Kinh tế Châu Âu, chúng tôi cung cấp thêm thông tin chi tiết về các quyền của bạn theo GDPR trong Phần 15 bên dưới.
11. TRẺ EM
Dịch vụ không nhằm mục đích hoặc hướng đến trẻ em dưới 16 tuổi và chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào hoặc cố ý theo dõi việc trẻ em sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu chúng tôi biết thực tế rằng thông tin cá nhân về trẻ em dưới 16 tuổi đã được thu thập, thì chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để xóa thông tin cá nhân đó.
12. TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA
Các Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không sở hữu, vận hành hoặc kiểm soát các trang web của bên thứ ba, bao gồm cả trang web của các bên nhận quyền sở hữu và điều hành độc lập. Theo đó, Chính sách này không áp dụng cho bất kỳ dịch vụ nào do bên thứ ba duy trì hoặc vận hành. Khi bạn nhấp vào các liên kết đó, bạn sẽ truy cập trang web của bên thứ ba, bạn sẽ tuân theo chính sách bảo mật của dịch vụ đó hoặc tuyên bố và điều khoản sử dụng tương tự và chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các phương pháp bảo mật của các dịch vụ khác và chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm đối với các hành động của họ, bao gồm các hành động liên quan đến việc sử dụng và công khai thông tin cá nhân của các bên thứ ba đó.
13. NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH NÀY
Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách này bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, công khai hoặc xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ đăng thông báo rõ ràng về thay đổi đó trên Dịch vụ. Mọi thay đổi quan trọng đối với Chính sách này sẽ có hiệu lực sau 10 ngày kể từ khi chúng tôi đăng tải Chính sách cập nhật hoặc theo yêu cầu khác của luật hiện hành. Khi luật pháp yêu cầu, chúng tôi có thể xin sự đồng ý trước của bạn đối với bất kỳ thay đổi quan trọng nào mà chúng tôi thực hiện đối với Chính sách này.
14. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách này, vui lòng sử dụng thông tin liên hệ sau:
Địa chỉ nhận thư: 561 Điện Biên phủ, phường 25, Quận Bình Thạnh
Số điện thoại: 1800 6701
15. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO NHỮNG CÔNG DÂN TRONG KHU VỰC PHÁP LÝ NHẤT ĐỊNH
Công dân California.
Trong phần này, chúng tôi cung cấp thông tin cho công dân California, theo yêu cầu của luật bảo mật của California, bao gồm Đạo luật Bảo mật của Người tiêu dùng California (“CCPA”), yêu cầu chúng tôi cung cấp cho công dân California thông tin cụ thể nhất định về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của họ, cho dù được thu thập trực tuyến hoặc ngoại tuyến. Phần này không đề cập hoặc áp dụng cho việc chúng tôi xử lý thông tin công khai được cung cấp hợp pháp bởi chính phủ tiểu bang hoặc liên bang hoặc thông tin cá nhân khác được miễn trừ theo CCPA.
Danh mục thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và công khai.
Việc chúng tôi thu thập, sử dụng và công khai thông tin cá nhân về một công dân California sẽ khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh và bản chất của các tương tác hoặc mối quan hệ của chúng tôi với công dân đó. Bảng dưới đây trình bày chung các danh mục thông tin cá nhân (theo định nghĩa của CCPA) về công dân California mà chúng tôi thu thập, bán và công khai cho người khác vì mục đích kinh doanh. Chúng tôi thu thập các danh mục thông tin cá nhân này từ các nguồn được mô tả trong phần Thông tin Chúng tôi Thu thập ở trên và cho các mục đích được mô tả trong phần Công khai Thông tin Cá nhân ở trên.
Các danh mục thông tin cá nhân
Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 12 năm 2019
Chúng tôi có thu thập?
Chúng tôi có công khai với mục đích kinh doanh
Họ tên, thông tin liên lạc và các thông tin định danh khác:
Các thông tin định danh như tên thật, biệt hiệu, địa chỉ, thông tin định danh duy nhất, định danh online, địa chỉ IP, địa chỉ email, tên tài khoản, mã số an sinh xã hội, số bằng lái xe, số hộ chiếu, hoặc các định danh tương tự khác.
Hồ sơ khách hàng:
hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử chứa thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn, tên, chữ ký, đặc điểm hoặc mô tả sinh lý, địa chỉ, số điện thoại, giáo dục, công việc hiện tại, lịch sử công việc, số An sinh xã hội, số hộ chiếu, số bằng lái xe hoặc số thẻ định danh, mã số chính sách bảo hiểm, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, số thẻ ghi nợ, hoặc thông tin tài chính hoặc thanh toán, thông tin y tế, hoặc thông tin bảo hiểm y tế.
Các thông tin được bảo mật:
đặc tính của các thông tin được bảo mật theo luật liên bang hoặc tiểu bang hiện hành, ví dụ như chủng tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật, tình trạng công dân và thông tin di truyền.
Thông tin thương mại:
bao gồm hồ sơ về bất động sản, sản phẩm hoặc dịch vụ được mua, sở hữu hoặc được cân nhắc, hoặc lịch sử hoặc dự định mua bán hoặc sử dụng.
Dữ liệu sử dụng:
internet hoặc hoạt động thông tin điện tử khác bao gồm nhưng không giới hạn lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và thông tin liên quan đến sự tương tác của một cá nhân với Dịch vụ hoặc quảng cáo của chúng tôi.
Dữ liệu định vị:
thông tin vị trí chính xác về một cá thể hoặc thiết bị cụ thể.
Dự liệu âm thanh, video và dự liệu điện tử:
thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác, hoặc các thông tin tương tự như cảnh quay CCTV, ảnh và ghi âm cuộc gọi.
Lịch sử công việc:
thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc công việc.
Thông tin về giáo dục:
thông tin giáo dục không được công bố công khai thông tin nhận dạng cá nhân như được đề cập trong Đạo luật Bảo mật và Quyền Giáo dục Gia đình của liên bang (20 U.S.C. mục 1232g, 34 C.F.R. Phần 99).
Hồ sơ và kết luận:
những suy luận rút ra từ bất kỳ thông tin định danh bên trên để tạo hồ sơ phản ánh sở thích, đặc điểm, xu hướng tâm lý, khuynh hướng, hành vi, thái độ, trí thông minh, khả năng hoặc năng khiếu của người dân.
Danh mục Thông tin Cá nhân được Bán.
CCPA định nghĩa “bán” là tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bên thứ ba để đổi lấy tiền hoặc sự cân nhắc có giá trị khác. Mặc dù chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba để đổi lấy tiền bồi thường, nhưng chúng tôi tiết lộ hoặc cung cấp các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được cho các công ty liên kết và công ty con của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể cung cấp một số loại thông tin cá nhân nhất định cho các bên thứ ba để nhận được các dịch vụ hoặc lợi ích nhất định từ họ (ví dụ như khi chúng tôi cho phép bên thứ ba thu thập lịch sử duyệt web và thông tin khác trên dịch vụ của chúng tôi để cải thiện và đo lường các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi ), bao gồm:
 • Tên, thông tin liên hệ và các định danh khác
 • Dữ liệu sử dụng
 • Hồ sơ và kết luận
 • Hồ sơ khách hàng
 • Thông tin thương mại
 • Hồ sơ và kết luận
Quyền của công dân California.
Luật pháp California cấp cho công dân California các quyền nhất định và áp đặt các hạn chế đối với các hoạt động kinh doanh cụ thể như được nêu dưới đây.
Không bán:
Công dân California có quyền từ chối việc chúng tôi bán thông tin cá nhân của họ, quyền chọn không tham gia có thể được thực hiện bằng cách nhấp vào “Không bán thông tin cá nhân của tôi” (hoặc liên kết tương tự) ở cuối trang này hoặc trang chủ của website của chúng tôi. Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của những công dân dưới 16 tuổi mà không có sự đồng ý tham gia của họ.
Thông báo ban đầu:
Chúng tôi phải thông báo cho công dân California, hiện tại hoặc trước thời điểm thu thập thông tin cá nhân của họ, các loại thông tin cá nhân được thu thập và mục đích sử dụng thông tin đó.
Yêu cầu xóa:
Công dân California có quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của họ mà chúng tôi đã thu thập và xóa thông tin cá nhân đó, ngoại trừ trường hợp miễn trừ áp dụng. Chúng tôi sẽ phản hồi các yêu cầu có thể xác minh được từ công dân California theo yêu cầu của luật pháp.
Yêu cầu được biết:
Công dân California có quyền yêu cầu và, theo một số trường hợp miễn trừ nhất định, nhận được một bản sao của các phần thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về họ trong 12 tháng trước và được giao miễn phí, hoặc (a) trước thư hoặc (b) điện tử ở dạng di động và ở mức độ khả thi về mặt kỹ thuật, định dạng có thể sử dụng dễ dàng cho phép cá nhân truyền thông tin này đến một thực thể khác mà không bị cản trở. Công dân California cũng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho họ thông tin nhất định về cách chúng tôi đã xử lý thông tin cá nhân của họ trong 12 tháng trước, bao gồm:
 • loại thông tin cá nhân được thu thập;
 • danh mục nguồn thông tin cá nhân;
 • mục đích kinh doanh và / hoặc thương mại để thu thập và bán thông tin cá nhân của họ;
 • danh mục các bên thứ ba / mà chúng tôi đã tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của họ;
 • danh mục thông tin cá nhân mà chúng tôi đã tiết lộ hoặc chia sẻ với bên thứ ba cho mục đích kinh doanh;
 • loại thông tin cá nhân được thu thập; và
 • danh mục các bên thứ ba mà thông tin cá nhân của công dân đã được bán và các danh mục thông tin cá nhân cụ thể được bán cho từng danh mục của bên thứ ba.
Công dân California có thể đưa ra Yêu cầu Biết tối đa hai lần trong 12 tháng. Chúng tôi sẽ phản hồi các yêu cầu có thể xác minh được từ công dân California theo yêu cầu của luật pháp.
Quyền không phân biệt đối xử:
CCPA cấm phân biệt đối xử đối với công dân California thực hiện các quyền của họ theo CCPA. Sự phân biệt đối xử có thể tồn tại khi một doanh nghiệp từ chối hoặc cung cấp một mức độ hoặc chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ khác, hoặc tính phí (hoặc gợi ý rằng họ sẽ tính) các mức giá, tỷ lệ hoặc hình phạt khác nhau đối với những công dân thực hiện quyền CCPA của họ, trừ khi việc đó có liên quan hợp lý đến giá trị được cung cấp cho doanh nghiệp bởi dữ liệu của công dân.
Sự khuyến khích tài chính:
Một doanh nghiệp có thể đưa ra các khuyến khích tài chính cho việc thu thập, bán hoặc xóa thông tin cá nhân của công dân California, trong đó ưu đãi này không phải là vô cớ, không hợp lý, ép buộc hoặc có hại và được cung cấp theo sự minh bạch hiện hành, sự đồng ý được thông báo và từ chối các yêu cầu. Công dân California có quyền được thông báo về bất kỳ ưu đãi tài chính nào và các điều khoản quan trọng của họ, quyền chọn không nhận các ưu đãi đó bất kỳ lúc nào và có thể không được đưa vào các ưu đãi đó nếu không có sự đồng ý chọn tham gia được thông báo trước của họ. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ ưu đãi nào như vậy tại thời điểm này.
Gửi yêu cầu.
Yêu cầu Không bán (Chọn không tham gia), Yêu cầu cần biết và Yêu cầu xóa có thể được gửi:
 • Không bán: Bằng cách nhấp vào “Không bán thông tin cá nhân của tôi” (hoặc liên kết tương tự) ở cuối trang này hoặc trang chủ của trang web của chúng tôi.
 • Yêu cầu cần biết, yêu cầu xóa: Gửi yêu cầu cho chúng tôi
 • Mọi yêu cầu: Bằng cách liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1800 6701
 • Trực tiếp: Nếu có thể áp dụng tại một trong những văn phòng tiếp xúc với người tiêu dùng của chúng tôi, bằng cách điền vào biểu mẫu yêu cầu. Chúng tôi sẽ phản hồi các yêu cầu có thể xác minh được từ công dân California theo yêu cầu của pháp luật. Để biết thêm thông tin về các phương pháp bảo mật của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi như được nêu trong phần “Liên hệ với chúng tôi” ở trên.
Các Quyền Theo Luật “Shine the Light” của California.
Công dân California có thể yêu cầu các doanh nghiệp người mà họ có mối quan hệ kinh doanh thiết lập (1) danh sách các loại thông tin cá nhân, ví dụ như tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và loại dịch vụ được cung cấp cho khách hàng mà một doanh nghiệp được tiết lộ cho các bên thứ ba trong năm dương lịch ngay trước đó vì mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba và (2) tên và địa chỉ của tất cả các bên thứ ba đó. Để yêu cầu thông tin trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách viết thư cho chúng tôi trong phần "Liên hệ với chúng tôi" ở trên. Chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu đó trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được. Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này và sẽ cung cấp thông báo về các thay đổi thông qua Dịch vụ hoặc qua email. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có thông báo cấu thành sự đồng ý của bạn đối với thay đổi.
Liên minh Châu Âu / Khu vực kinh tế Châu Âu
Các cá nhân trong Liên minh Châu Âu (EU) và Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) có các quyền sau đây, theo GDPR, về thông tin cá nhân của họ:
 • Quyền truy cập:
  Bạn có quyền nhận được sự xác nhận từ chúng tôi về việc thông tin cá nhân của bạn có đang được xử lý hay không và nếu có, bạn có thể yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân của mình. Thông tin được truy cập bao gồm: mục đích của việc xử lý, các loại thông tin cá nhân có liên quan và người nhận hoặc nhóm người nhận mà thông tin cá nhân đã hoặc sẽ được tiết lộ. Bạn có quyền lấy một bản sao của thông tin cá nhân đang được xử lý. Đối với các bản sao khác do bạn yêu cầu, chúng tôi có thể tính phí hợp lý dựa trên chi phí hành chính.
 • Quyền cải chính và hoàn thiện thông tin cá nhân:
  Bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu không chính xác và hoàn thiện dữ liệu không đầy đủ. Chúng tôi sẽ thông báo cho các bên thứ ba có liên quan mà chúng tôi đã chuyển dữ liệu của bạn về việc chỉnh sửa và hoàn thành nếu chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý làm như vậy.
 • Quyền xóa (quyền được quên):
  Bạn có quyền xóa thông tin cá nhân liên quan đến bạn trong một số trường hợp hạn chế như:
  • Thông tin không còn cần thiết cho các mục đích mà nó đã được thu thập; hoặc là
  • bạn đã rút lại sự đồng ý của mình (trong đó việc xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý); hoặc là
  • tuân theo một quyền phản đối; hoặc là
  • nó đã được xử lý bất hợp pháp; hoặc là
  • dữ liệu phải được xóa để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo.
Chúng tôi không bắt buộc phải tuân theo yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn nếu việc xử lý thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để:
 • tuân thủ nghĩa vụ pháp lý; hoặc là
 • thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.
 • Quyền hạn chế xử lý:
  Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp này, dữ liệu tương ứng sẽ được đánh dấu và chỉ được chúng tôi xử lý cho các mục đích nhất định. Quyền này chỉ có thể được thực hiện khi:
  • tính chính xác của thông tin cá nhân của bạn bị tranh cãi, cho phép chúng tôi xác minh tính chính xác của nó; hoặc là
  • việc xử lý là bất hợp pháp, nhưng bạn không muốn thông tin cá nhân bị xóa; hoặc là
  • nó không còn cần thiết cho các mục đích mà nó đã được thu thập, nhưng bạn vẫn cần nó để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; hoặc là
  • bạn đã thực hiện quyền phản đối và việc xác minh các cơ sở ghi đè đang chờ xử lý.
  Chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu hạn chế, trong đó:
  • chúng tôi có sự đồng ý của bạn; hoặc là
  • thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý; hoặc là
  • bảo vệ quyền của một thể nhân hoặc pháp nhân khác.
 • Quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu:
  Bạn có quyền nhận thông tin cá nhân liên quan đến bạn, mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được và bạn có quyền truyền những dữ liệu đó đến một thực thể khác mà không bị chúng tôi cản trở, nhưng trong mỗi chỉ trong trường hợp việc xử lý (a) dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc dựa trên việc thực hiện hợp đồng với bạn và (b) cũng được thực hiện bằng các phương tiện tự động.
 • Quyền phản đối:
  Bạn có quyền phản đối bất kỳ lúc nào đối với bất kỳ quá trình xử lý thông tin cá nhân nào của bạn lấy lợi ích hợp pháp của chúng tôi làm cơ sở pháp lý. Bạn có thể thực hiện quyền này mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào. Nếu bạn đưa ra ý kiến phản đối, chúng tôi có cơ hội chứng minh rằng chúng tôi có những lợi ích hợp pháp bắt buộc, quyền lợi và tự do của bạn. Quyền phản đối không tồn tại, đặc biệt, nếu việc xử lý thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để thực hiện các bước trước khi giao kết hợp đồng hoặc thực hiện hợp đồng đã được giao kết.
 • Quyền phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp:
  Bạn có thể yêu cầu chúng tôi thay đổi cách thức liên hệ với bạn vì mục đích tiếp thị. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi không chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba không có liên kết với mục đích tiếp thị trực tiếp hoặc bất kỳ mục đích nào khác.
 • Quyền rút lại sự đồng ý:
  Nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của mình, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi rút lại.
 • Quyền có được một bản sao các biện pháp bảo vệ:
  Bạn có thể yêu cầu lấy một bản sao hoặc tham chiếu đến các biện pháp bảo vệ mà thông tin cá nhân của bạn được chuyển ra ngoài EU / EEA. Chúng tôi có thể biên soạn lại các thỏa thuận chuyển dữ liệu để bảo vệ các điều khoản thương mại.
 • Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát địa phương của bạn:
  Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát địa phương nếu bạn lo lắng về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi yêu cầu bạn vui lòng giải quyết mọi vấn đề với chúng tôi trước, mặc dù bạn có quyền liên hệ với cơ quan giám sát của mình bất kỳ lúc nào.
Dự án
Nhà riêng lẻ
Tìm Agent
About
Thêm